AFSPRAAK MAKEN

Controle van andere verantwoordingen

Onze dienstverlening beperkt zich niet alleen tot de controle van de jaarrekening. Vanuit diverse stakeholders kunnen er wensen zijn om zekerheid te krijgen over specifieke onderdelen van uw organisatie of financiële resultaten. Dit kan betrekking hebben op allerlei posten, processen en de daarbij behorende registratie in uw financieel pakket. Denk hierbij aan een verklaring afgeven bij uw verkregen subsidies (gemeentelijk, landelijk of zelfs Europese subsidieprogramma’s), uw oplageaantallen etc. Heeft u een andere opdracht die hier nu niet genoemd is? Schroom niet en neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Procesbeheersing en specifieke rapportages zoals ISAE 3402

Wij zijn ook uw partij op het gebied van procesbeheersing. Wanneer u processen outsourcet zijn er vaak partijen die zekerheid vereisen. Deze zekerheid kan verkregen worden middels een ISAE 3402 rapportage. Daarmee toont u aan dat alle door u uitbestede processen beheerst zijn.

Gezien het zeer specifieke karakter van een ISAE 3402 is het voor u zaak om dit over te laten aan een betrouwbare partij met een rijke ervaring op dit gebied.

Benieuwd naar onze kennis op dit gebied? Dan komen wij graag met u in contact.