AFSPRAAK MAKEN

VRIJWILLIGE CONTROLE

Als er geen sprake is van een wettelijke controle, zijn er diverse scenario’s waarbij een controle toch wenselijk of zelf verplicht wordt gesteld. Hierbij valt te denken aan:

  • Eis van subsidieverstrekker

Regelmatig komt het voor dat met name stichtingen gelden ontvangen van overheden om bepaalde (publieke) taken uit te voeren. Een aantal voorbeelden uit onze klantenkring zijn theaters, maar ook zorginstellingen. Zij krijgen vanuit lokale overheden subsidie. In de subsidievoorwaarden staat vermeld dat een controleverklaring afgegeven dient te worden bij de jaarrekening of een financieel overzicht waarin de geleverde prestaties van de stichting staan vermeld. Gezien de vaak geringe omvang van deze organisaties, kunnen wij relatief snel onze werkzaamheden uitvoeren waardoor de kosten zo laag mogelijk blijven.

  • Scheiding van aandeelhouder (eigendom) en directie (bestuur)

Een bedrijf heeft meerdere aandeelhouders waarbij een of meerdere van de aandeelhouders niet of in beperkte mate betrokken zijn bij de dagelijkse aansturing van het bedrijf. Om zeker te weten dat er zich geen onregelmatigheden voordoen, is het uitvoeren van een controleopdracht een goede optie. Maar al te vaak hoor je in de praktijk dat een directielid gefraudeerd heeft en daarmee het bedrijf en haar aandeelhouders heeft benadeeld. Ook wij hebben dit meegemaakt bij een aantal van onze opdrachten. Tijdens onze werkzaamheden kijken wij met een kritische blik naar de mogelijkheden waar er mogelijk fraude gepleegd kan worden. Vanzelfsprekend adviseren wij u op welke wijze u bepaalde risico’s kunt verminderen. Indien nodig, assisteren onze medewerkers u bij het uitwerken of invoeren van bepaalde maatregelen.

  • Instructies vanuit het buitenland bij internationaal opererende bedrijven

Een bedrijf in Nederland behoort tot een internationale groep waarbij de directie of accountant van de totale groep een controleverklaring wil krijgen bij de jaarrekening van het bedrijf in Nederland. Naast de uitvoering van de controle van de jaarrekening zelf, dient rekening gehouden te worden met de specifieke wensen vanuit de totale groep. Wij hebben ervaring met dit soort opdrachten en weten welke aandachtspunten hierbij aanwezig zijn. Denk hierbij aan de communicatie over de controleaanpak, bijzonderheden bij de controle en het rapporteren van bevindingen.

  • Specifieke omstandigheden waarbij een goedkeurende verklaring wenselijk is

In sommige situaties brengt het uitvoeren van een controleopdracht specifieke voordelen met zich mee. Als een bedrijf binnenkort wettelijk controleplichtig wordt, kan het erg belangrijk zijn dat er dan meteen een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening wordt verkregen. Dit in verband met een bepaalde uitstraling naar derden. Denk hierbij aan kredietverstrekkers, leveranciers, maar ook (potentiële) afnemers. Zo kan een goedkeurende verklaring bij een tender voor grote aanbestedingen een belangrijk element zijn.

Een vrijwillige controle kan dan een goede manier zijn om in kaart te brengen wat er nodig is om een goedkeurende verklaring te krijgen. Als hiervoor nog bepaalde wijzigingen doorgevoerd moeten worden, heeft u hier genoeg tijd voor. Als uw bedrijf dan wettelijk controleplichtig is geworden, zijn alle benodigde voorbereidingen getroffen waardoor u direct een goedkeurende verklaring kunt verwachten.

Een andere reden waarom u een goedkeurende verklaring wilt, kan zijn dat u plannen heeft om het bedrijf op korte termijn te verkopen. Een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening geeft dan een positief signaal af aan de kopende partij dat de cijfers betrouwbaar zijn en dat uw organisatie op professionele wijze wordt aangestuurd. Ook wordt het verkrijgen van een financiering voor de kopende partij eenvoudiger en mogelijk goedkoper door een lagere risico-opslag.