AFSPRAAK MAKEN

WETTELIJKE CONTROLE

De meest voorkomende controleopdracht betreft een zogenaamde wettelijke controle. Als een bedrijf aan bepaalde criteria voldoet, heeft de wetgever bepaald dat zij een controle moet laten uitvoeren op haar jaarrekening. Dit omdat het bedrijf is gegroeid tot een dusdanige omvang dat het economisch verkeer belang heeft bij betrouwbare cijfers. Denk hierbij aan de aandeelhouders van het bedrijf zelf – zeker als deze niet dezelfde persoon zijn als de directie -, de bank, leveranciers, afnemers, bijvoorbeeld bij tenders, etc.

De criteria die bepalen of je controleplichtig bent worden genoemd in het Burgerlijk Wetboek en zijn als volgt:

  • Balanstotaal – € 6.000.000
  • Omzet- € 12.000.000
  • Aantal medewerkers (FTE) – 50

Indien je twee opeenvolgende jaren aan minimaal 2 van deze criteria voldoet, ben je controleplicht.

Als u ten onrechte geen controleopdracht laat uitvoeren, pleegt u een economisch delict. Hierdoor loopt u grote risico’s op boetes en bestuurdersaansprakelijkheid. Het is dus erg belangrijk om zelf te monitoren of uw onderneming controleplichtig is of dit mogelijk op (korte) termijn het geval wordt.